HP Cleaner

HP Cleaner 4e7f9679450ca aaaa

Čistiaca a dezinfekčná kvapalina pre podlahové vykurovanie a systémov tepelných čerpadiel

  • Čistí a dezinfikuje systémy tepelných čerpadiel zem-voda
  • Ošetrí až 600m 400mm potrubia
  • Kompatibilný so všetkými materiálmi bežne sa používajúcimi v tepelných čerpadlách zem-voda
  • Kompatibilný s celou radou prípravkov Fernox HP
  • Rýchlo účinné
  • Jednoduché použitie
  • 1 a 10  Litrové balenia

Leták