Boiler Buddy

Boiler Buddy 4e572ecf2365b aaaa

Magneticky filter do potrubia

  • Odstraňuje magnetit, hrdzu a magnetické materiály z vykurovacích systémov na úrovni sub-mikrónov
  • Ideálny pre sledovanie stavu systémov ústredného kúrenia
  • Neznižuje tlak a prietok ak je filter plný
  • Magnetit je zachytávaný bez vymývania
  • Dá sa vložiť na existujúce miesto pre výmene klasického kotla za kondenzačný
  • Jednoduché pripojenie
  • Jednoduchá demontáž a čistenie