Fernox, jednička v úprave vody pre obnovitelné zdroje

Viac ako 40 rokov je Fernox jednotkou vo vývoji produktov na chemickú úpravu vody ktoré, slúžia ochranu a zachovanie energetickej účinnosti vykurovacích systémov.

 


 Ako súčasť rozširujúceho sa portfólia, uviedol  Fernox na trh rad teplonosných kvapalín a čistiacich prostriedkov vyvinutých špeciálne  pre aplikácie k tepelným čerpadlám. K dispozícii sú buď už ako pripravené kvapaliny na okamžitú aplikáciu, alebo v koncentrovanej forme, ktoré sa jednoducho na mieste namiešajú na požadovanú úroveň ochrany proti mrazu.

Čistiace a ochranné pred-prevádzkové kvapaliny

Pri výstavbe sú kolektory zemných tepelných čerpadiel často naplnené už počas fázy zemných prác a pripojené k tepelnému čerpadlu budú až v priebehu samotnej inštalácie. Môže sa stať že tekutina stagnuje v kolektore po dlhšiu dobu, často niekoľko mesiacov. Počas tejto doby môžu byť tekutiny kontaminované a poskytovať ideálne podmienky pre rast baktérií a plesní.Fernox HP Fill           Fernox HP Cleaner
Fernox HP Fill je kvapalina, formulovaná špeciálne pre biocídnu ochranu zemných kolektorov a vrtov do okamihu uvedenia ich do prevádzky. Fernox HP Fill obsahuje aktívny univerzálny biocíd na ochranu pred vznikom a hromadeniu sa širokého spektra bakteriálnej kontaminácie.

Pri pripojení kolektorov k čerpadlu, je vhodné pred samotným spustením ich vyčistenie, aby sa odstránili všetky baktérie, ktoré tam mohli
vzniknúť od času ich inštalácie. Fernox vyvinula nový čistič, Fernox HP Cleaner, špeciálne vyvinutý na odstránenie bakteriálneho mazu a iných nečistôt, ktoré sa v kolektoroch nahromadili.

 

Teplonosné kvapaliny

Teplonosné kvapaliny vzduchových a zemných čerpadiel dopravujú odobrané teplo zo zeme alebo atmosféry do budovy. V prípade emného čerpadla je kvapalina zohriata pri kontakte so zemou a následne toto teplo transportuje do tepelného čerpadla. Po odovzdaní tepla je ochladená kvapalina vrátená do kolektora na získanie ďalšieho tepla. Vzduchové tepelné čerpadlo využíva teplonosné kvapaliny na presun tepla získaného zo vzduch buď priamo alebo nepriamo do vykurovacieho okruhu.

V prípade že je nutné chrániť teplonosné média a kolektorové slučky pred mrazom, vyvinul Fernox rad kvapalín pre prenos tepla Fernox HP, na pokrytie požiadaviek vzduchových a zemných tepelných čerpadiel.

Pri kolektoroch zemných tepelných čerpadiel, je zvyčajne potrebná ochrana voči mrazu do -15°C a menej. Pre túto potrebu vyvinul Fernox teplonosnú kvapalinuHP-15. Fernox HP-15 je predmiešaná teplonosná kvaoalina, ktorá poskytuje ochranu proti mrazu do -15 °C. Ak je potrebná ochrana proti nižším teplotám, FERNOX ponúka HP-15c, čo je koncentrovaná teplonosná kvapalina, ktorá môže byť namiešaná na mrazuvzdornosť od -14°C do -34°C.

Pre apkikácie vzduchových tepelných čerpadiel, kde je požadovaná úroveň ochrany proti mrazu vo všeobecnosti nižšia, je pre profesionálnu inštaláciu vhodný výrobok Fernox HP-5 alebo Fernox HP-5c. Fernox HP-5c poskytuje ochranu proti mrazu od -4 °C
do -14 °C.

fernox HP range
Okrem poskytovania vynikajúcej ochrany proti mrazu, produktová rada teplonosných kvapalín Fernox HP poskytuje ochranu proti korózii a bakteriálnej kontaminácii vďaka prítomnosti inhibítorov a aktívnych biocídov.

Produktová rada HP je k dispozícii v rôznych veľkostiach balení vhodné pre každú veľkosť aplikácie.

 

Vhodné pre vzduchové a zemné tepelné čerpadla
Fernox HP-15 (20 l a 25 l)
Fernox HP-15c (20 l a 25 l)

 Fernox HP 15Fernox HP 15cVhodné pre vzduchové a zemné tepelná čerpadlá a podlahové kúrenie

Fernox HP-5 (20 l a 25 l)
Fernox HP-5c (10 l)

Fernox HP 5Fernox HP 5c
Väčšie balenia sú k dispozícii na vyžiadanie.