Hlučnosť kotla

Problémy:
  • Hlučný kotol
  • Zníženie účinnosti

Riešenia:

  • Tlmič hluku kotla (Boiler Noise Silencer) F2
  • Inhibítor F1 pre dlhodobú ochranu

Kontrola:

  • Protector Test Kit – súprava na kontrolu úrovne ochrany inhibítormi
  • Fry Electrolytic or Magnetic Scale reducer (Elektrolytický alebo Magnetický) reduktor vodného kameňa