Magnetit v radiátoroch

Problémy:
  • Časté odvzdušňovanie
  • Korózia radiátorov

Riešenia:

  • Čistič F3 alebo F5 pre vyčistenie  a uvedenie do prevádzky
  • Inhibítor F1 pre dlhodobú ochranu

Kontrola:

  • Protector Test Kit – nástroje na kontrolu úrovne ochrany inhibítormi
  • Total Filter TF1 – magneticky / hydrocyklónový filter pre trvalú ochranu