Potrubie podlahového kúrenia

Problémy:
  • Zníženie účinnosti a upchanie
  • Mikrobiálna kontaminácia

Riešenia:

  • Čistič F3 alebo F5 pre vyčistenie  a uvedenie do prevádzky
  • Inhibítory AF10 Biocide a Protector F1, teplonosné kvapaliny HP-5c alebo HP-15c

Kontrola:

  • Refractometer – zariadenie na kontrolu úrovne mrazuvzdornosti
  • pH strips – pásiky na meranie pH