Solárne potrubie

Problémy:
  • Zníženie účinnosti
  • Zvýšenie korózie

Riešenia:

  • Čistič Solar Cleaner C pre vyčistenie  a uvedenie do prevádzky
  • Teplonosná kvapalina Solar S1 s inhibítorom

Kontrola:

  • Refractometer – zariadenie na kontrolu úrovne mrazuvzdornosti
  • pH strips – pásiky na meranie pH