Ventily na radiátoroch

Problémy:
  • Zablokované ventily znižujú efektívnosť
  • Netesné ventily a spoje
  • Zlyhanie kotla

Riešenia:

  • Čistič F3 alebo F5 pre vyčistenie  a uvedenie do prevádzky
  • Inhibítor F1 pre dlhodobú ochranu

Kontrola:

  • Protector Test Kit – súprava na kontrolu úrovne ochrany inhibítormi
  • Total Filter TF1 – magneticky / hydrocyklónový filter pre trvalú ochranu