Vodný kameň

Problémy:
  • Tvorba vodného kameňa
  • Znížená účinnosť
  • Upchaté sprchové hlavice

Riešenia:

  • DS-3 na odstraňovanie vodného kameňa
  • Fry Electrolytic or Magnetic Scale reducer (Elektrolytický alebo Magnetický) reduktor vodného kameňa

Kontrola:

  • System Health Check – súprava na kontrolu hlavných parametrov vody