Energy Saver F6Energy Saver F6

Energy Saver F6

Email
Šetrič energie F6
Popis

Šetrič energie F6

  • Zvyšuje účinnosť prenosu tepla
  • Prispieva k nižšej spotrebe energií
  • Je ponechaný v systéme natrvalo
  • Kompatibilný so všetkými kovy a materiály
  • Pomáha udržať účinnosť systému
  • 500ml