Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/yp015100/_sub/fernox/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1447
System Neutraliser

System Neutraliser

System Neutralis 4e5485b6a84c6 aaaa

Neutralizátor

  • Neutralizuje vodu v systéme po použití DS-40 System Cleaner
  • Zabezpečuje súlad s predpismi o životnom prostredí
  • Sypký prášok pre jednoduché použitie s preplachovacími jednotkami alebo aplikácie cez F & E nádrže alebo Injektor (pre uzatvorené systémy)
  • 2kg balenie