Boiler Noise Silencer F2

Boiler Noise Sil 4e7f80896d65a aaaa

Eliminácia hlučnosti kotla, na 100l vody ÚK

  • Znižuje hlučnosť kotla
  • Zvyšuje účinnosť prenosu tepla
  • Šetrí náklady na spotrebu paliva a znižuje náklady na údržbu
  • Kompatibilný so všetkými protektormi Fernox
  • Netoxický, šetrný k životnému prostrediu
  • Môže byt ponechaný v systéme trvalo
  • Kompatibilný s bežne používanými  kovmi a materiálmi vo vykurovacích systémoch vrátane hliníka
  • 500 ml balenie

Leták