Leak Sealer F4 Express

Leak Sealer F4 E 4e55d78f65de1 aaaa

 Prípravok Fernox Leak Sealer F4 sa používa v domácich ústredných kúreniach k utesneniu malých neprístupných únikov.

 • Utesňovací sprej pre drobné úniky na 100l vody UK

  • Ideálny pre zníženie tlakovej straty v uzavretých systémoch
  • Utesní priesaky a malé neprístupné úniky
  • Šetrí čas a peniaze na opravách a vypustení systému
  • Nespôsobuje blokády čerpadiel, odvzdušňovacích otvorov, atd.
  • Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými v ústredných kúreniach
  • Nejedovatý a priaznivý pre životné prostredie
  • 265ml

Leták