Alphi 11 5L

Protector Alphi 4e55deb6abbf0 aaaa

Fernox Alphi-11 je kombinovaná nemrznúca kvapalina a inhibítor, ktorý zaisťuje dlhodobú ochranu komerčných ústredných kúrení a systémov chladenia vody proti vnútornej korozii a tvorbe vodného kameňa.

Aplikácia a dávkovanie

Minimálna odporúčaná koncentrácia produktu v prevádzke je 25%, aby sa zabezpečila primeraná ochrana proti korózii. Táto koncentrácia bude chrániť až do -11 ° C. Koncentrácia 40% bude chrániť až do -22 ° C. Protimrazová ochrana Alphi-11 môže byť zavedená cez napájaciu a expanznú nádrž alebo iným vhodným miestom aplikácie, napr. radiátor pomocou injektora Fernox. Do systému sa zavedie po vypustení určitého množstva vody, ktoré sa aspoň rovná množstvu pridaného Alphi-11. Zapnite obehové čerpadlo a nechajte systém niekoľko hodín online, aby sa dosiahla rovnomerná distribúcia.

Fyzikálne vlastnosti

Chránič proti mrazu Fernox Alphi-11 obsahuje mono-propylénglykol.
Farba: bezfarebná
Zápach: Aromatický (ľahký)
Forma: Číra kvapalina
pH (konc.) 6.9
pH (25% roztok): 6,4 - 7,4
SG: 1,04 pri 20 ° C

Balenie, manipulácia a skladovanie

Chránič proti mrazu Fernox Alphi-11 sa dodáva v 5 a 25 litrových nádobách. Fernox Alphi-11 je klasifikovaný ako bezpečný a nedráždivý, ale rovnako ako všetky chemikálie uchovávajte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami s výnimkou výrobkov Fernox. Neužívajte vnútorne. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom vody.

 • Ochranná nemrznúca kvapalina

  • Zabraňuje korozívnemu pôsobeniu vody na oceľ, liatinu, meď, mosadz a hliník
  • Kombinácia nemrznúceho a ochranného prípravku
  • Zabraňuje tvorbe vodného kameňa
  • Kompatibilný zo všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích systémoch
  • Uchováva účinnosť a tím predlžuje životnosť systému
  • Nejedovatý a priaznivý pre životné prostredie

Alphi 11 5L