HP-15c

HP 15C 4e572b62647da aaaa

Fyzikálne vlastnosti
Zloženie: Vodný roztok monopropylénglykolu so špecificky formulovanými inhibítormi, stabilizátormi a biocídmi.
Zápach: charakteristický
Forma: Kvapalina
Vzhľad: Číra, červená tekutina
S.G: 1,04
pH: 7,7

Aplikácia a dávkovanie
Pred použitím zrieďte vodou z vodovodu. Aby sa zabezpečila primeraná ochrana proti korózii a biocídnym výrobkom, minimálna koncentrácia pri používaní je 33%. Maximálna koncentrácia pri používaní je 50%. Po zriedení poskytne Fernox HP-15c ochranu proti mrazu podľa nižšie uvedenej tabuľky. Koncentrácia 33% 40% 50% Ochrana proti mrazu -14 ° C -22 ° C -34 ° C Hladiny ochrany proti mrazu môžete skontrolovať pomocou refraktometra Fernox. Existujúce vykurovacie systémy by sa mali pred pridaním Fernox HP-15c očistiť od usadenín kalu a vodného kameňa pomocou vhodného čističa tepelných čerpadiel Fernox.

Balenie, manipulácia a skladovanie Fernox HP-15c sa dodáva v 20 a 25 litrových bubnoch. Fernox HP-15c nie je klasifikovaný ako nebezpečný, ale rovnako ako pri všetkých chemikáliách by sa malo postupovať opatrne. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte nádobu alebo označenie. Nemiešajte s inými chemikáliami.

Na požiadanie sú k dispozícii karty bezpečnostných údajov.

Teplonosná kvapalina pre tepelné čerpadlá, mrazuvzdorná od -14 °C do -34 °C (koncentrát)

  • Vhodný pre použitie do tepelných čerpadiel zem aj vzduch
  • Chráni pred mrazom od -14°C do -34°C
  • Chráni pred koróziou, vodným kameňom a bakteriálnej kontaminácii
  • Pripravený na použitie
  • Netoxický
  • pH stabilný
  • Kompatibilný so všetkými materiálmi bežne sa vyskytujúcimi v tepelných čerpadlách
  • 20 litrov koncentrát