HP-15

HP 15 4e573496cd9e6 aaaa

Netoxická 20 L tekutina pripravená na použitie, ochraňuje teplo prenášajúcu tekutinu pre tepelné čerpadlá pre vzduch a zemný zdroj. Tento výrobok je navrhnutý tak, aby chránil pred koróziou, vodnými kameňmi a bakteriálnou kontamináciou, ako aj pred mrazom až do -15 ° C.

Hotová teplonosná tekutina vhodná na použitie vo vzduchových a pozemných tepelných čerpadlách
Ochrana pred mrazom do -15 ° C
Chráni proti korózii, vodnému kameňu a bakteriálnej kontaminácii
netoxická
Je kompatibilná so všetkými materiálmi, ktoré sa bežne nachádzajú v tepelných čerpadlách
pH stabilná

Špecifikácia
Fyzikálne vlastnosti
Zloženie: Vodný roztok monopropylénglykolu so špecificky formulovanými inhibítormi, stabilizátormi a biocídmi.
Charakteristický zápach
Tekutina
Vzhľad Číra, červená tekutina
S.G. 1,03
pH 7,4 Teplota varu 101 - 105 ° C
Obsah vody 65 - 70%

Aplikácia a dávkovanie
Fernox HP-15 je pripravený na použitie. Neriediť. Fernox HP-15 poskytuje ochranu pred mrazom do -15 ° C. Existujúce vykurovacie systémy by mali byť pred pridaním Fernox HP-15 očistené od usadenín z kalov a vodného kameňa pomocou vhodného čističa tepelných čerpadiel Fernox.

Balenie, manipulácia a skladovanie
Fernox HP-15 sa dodáva v 20 a 25 litrových bubnoch. Fernox HP-15 nie je klasifikovaný ako nebezpečný, ale rovnako ako pri všetkých chemikáliách by sa malo postupovať opatrne. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte nádobu alebo označenie. Nemiešajte s inými chemikáliami.

Na požiadanie sú k dispozícii karty bezpečnostných údajov.

Nemrznúca kvapalina pre tepelné čerpadlá,  mrazuvzdorná do -15 °C

  • Vhodný pre použitie do tepelných čerpadiel zem aj vzduch
  • Chráni pred mrazom do -15°C
  • Chráni pred koróziou, vodným kameňom a bakteriálnej kontaminácii
  • Pripravený na použitie
  • Netoxický
  • pH stabilny
  • Kompatibilný so všetkými materiálmi bežne sa vyskytujúcimi v tepelných čerpadlách
  • 20 litrov

hp_15