HP-5c

hp 5c aaaa

Fyzikálne vlastnosti
Zloženie: Vodný roztok monopropylénglykolu so špecificky formulovanými inhibítormi, stabilizátormi a biocídmi.
Zápach: charakteristický
Forma: Kvapalina
Vzhľad: Číra, modrá tekutina
S.G: 1,04
pH: 7,5

Aplikácia a dávkovanie
Pred použitím zrieďte vodou z vodovodu. Aby sa zabezpečila primeraná ochrana proti korózii a biocídom, minimálna koncentrácia pri používaní je 10%. Maximálna koncentrácia pri používaní je 30%. Po zriedení poskytne Fernox HP-5C ochranu proti mrazu podľa nižšie uvedenej tabuľky. Koncentrácia 10% 20% 30% protimrazová ochrana -4 ° C -9 ° C -14 ° C Úroveň protimrazovej ochrany sa dá skontrolovať pomocou refraktometra Fernox. Existujúce vykurovacie systémy by mali byť pred pridaním Fernox HP-5c očistené od usadenín z kalov a vodného kameňa pomocou vhodného čističa tepelných čerpadiel Fernox.

Balenie, manipulácia a skladovanie
Fernox HP-5c sa dodáva v 10 a 25 litrových bubnoch. Fernox HP-5c nie je klasifikovaný ako nebezpečný, ale rovnako ako pri všetkých chemikáliách by sa malo postupovať opatrne. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte nádobu alebo označenie. Nemiešajte s inými chemikáliami.

Na požiadanie sú k dispozícii karty bezpečnostných údajov.

Nemrznúca kvapalina pre tepelné čerpadlá a podlahové kúrenie, mrazuvzdorná od -4 °C do -14 °C (koncentrát)

  • Vhodný pre použitie do tepelných čerpadiel a podlahových systémoch kúrenia
  • Chráni pred mrazom od -4°C do -14°C
  • Chráni pred koróziou, vodným kameňom a bakteriálnej kontaminácii
  • Pripravený na použitie
  • Netoxický
  • pH stabilný
  • Kompatibilný so všetkými materiálmi bežne sa vyskytujúcimi v tepelných čerpadlách
  • 20 litrov, koncentrát